Danh sách trường đào tạo nhóm ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ chọn trường Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự - ĐHCĐ

Kết quả tư vấn chọn trường: Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự

Mã trường: NQH
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220202 Ngôn ngữ Nga D01 2022: 25.66
2021: 25.8
2020: 24.76
2 7220202 Ngôn ngữ Nga D02 2022: 25.66
2021: 25.8
2020: 24.76
3 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 2022: 25.28
2021: 26.6
2020: 24.33
4 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 2022: 22.82
2021: 26.65
2020: 24.54
5 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D04 2022: 22.82
2021: 26.65
2020: 24.54
6 7310206 Quan hệ Quốc tế D01 2022: 24.79
2020: 24.74

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Quân sự để dự thi năm 2023 với nhóm ngành nhóm ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ