Danh sách trường đào tạo nhóm ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ chọn trường Đại học Ngoại thương (Cơ sở phía Bắc) - ĐHCĐ

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại học Ngoại thương (Cơ sở phía Bắc)

Mã trường: NTH
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 NTH06 Ngành Ngôn ngữ Trung D01 2022: 36.6
2021: 39.35
2020: 36.6
2 NTH06 Ngành Ngôn ngữ Trung D04 2022: 35.6
2021: 37.35
3 NTH04 Ngành Ngôn ngữ Anh D01 2022: 36.4
2021: 37.55
2020: 36.25
4 NTH07 Ngành Ngôn ngữ Nhật D01 2022: 36
2021: 37.2
2020: 35.9
5 NTH07 Ngành Ngôn ngữ Nhật D06 2022: 35
2021: 35.2
6 NTH05 Ngành Ngôn ngữ Pháp D01 2022: 35
2021: 36.75
2020: 34.8
7 NTH05 Ngành Ngôn ngữ Pháp D03 2022: 34
2021: 34.75

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại học Ngoại thương (Cơ sở phía Bắc) để dự thi năm 2023 với nhóm ngành nhóm ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ