Danh sách trường đào tạo nhóm ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ chọn trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội - ĐHCĐ

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Mã trường: QHF
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 2022: 35.57
2021: 36.9
2 7220201 Ngôn ngữ Anh D78 2022: 35.57
2021: 36.9
3 7220201 Ngôn ngữ Anh D90 2022: 35.57
2021: 36.9
4 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 2022: 35.32
2021: 37.13
5 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D04 2022: 35.32
2021: 37.13
6 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D78 2022: 35.32
2021: 37.13
7 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D90 2022: 35.32
2021: 37.13
8 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01 2022: 34.92
2021: 36.83
9 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc DD2 2022: 34.92
2021: 36.83
10 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D78 2022: 34.92
2021: 36.83
11 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D90 2022: 34.92
2021: 36.83
12 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01 2022: 34.23
2021: 36.53
13 7220209 Ngôn ngữ Nhật D06 2022: 34.23
2021: 36.53
14 7220209 Ngôn ngữ Nhật D78 2022: 34.23
2021: 36.53
15 7220209 Ngôn ngữ Nhật D90 2022: 34.23
2021: 36.53
16 7220203 Ngôn ngữ Pháp D01 2022: 32.99
2021: 35.77
17 7220203 Ngôn ngữ Pháp D03 2022: 32.99
2021: 35.77
18 7220203 Ngôn ngữ Pháp D78 2022: 32.99
2021: 35.77
19 7220203 Ngôn ngữ Pháp D90 2022: 32.99
2021: 35.77
20 7220205 Ngôn ngữ Đức D01 2022: 32.83
2021: 35.92
21 7220205 Ngôn ngữ Đức D05 2022: 32.83
2021: 35.92
22 7220205 Ngôn ngữ Đức D78 2022: 32.83
2021: 35.92
23 7220205 Ngôn ngữ Đức D90 2022: 32.83
2021: 35.92
24 7220202 Ngôn ngữ Nga D01 2022: 31.2
2021: 35.19
25 7220202 Ngôn ngữ Nga D02 2022: 31.2
2021: 35.19
26 7220202 Ngôn ngữ Nga D78 2022: 31.2
2021: 35.19
27 7220202 Ngôn ngữ Nga D90 2022: 31.2
2021: 35.19
28 7220202 Ngôn ngữ Nga -- 2020: 31.37
29 7220211 Ngôn ngữ Ả Rập D01 2022: 30.49
2021: 34
30 7220211 Ngôn ngữ Ả Rập D78 2022: 30.49
2021: 34
31 7220211 Ngôn ngữ Ả Rập D90 2022: 30.49
2021: 34
32 7220211 Ngôn ngữ Ả Rập -- 2020: 25.77
33 7220201CLC Ngôn ngữ Anh CTĐT CLC -- 2020: 34.6
34 7220203CLC Ngôn ngữ Pháp CTĐT CLC -- 2020: 32.54
35 7220205CLC Ngôn ngữ Đức CTĐT CLC -- 2020: 32.28

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội để dự thi năm 2023 với nhóm ngành nhóm ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ