Danh sách trường đào tạo nhóm ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ chọn trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội - ĐHCĐ

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Mã trường: QHX
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 QHX13 Quan hệ công chúng C00 2022: 29.95
2021: 29.3
2020: 29
2 QHX13 Quan hệ công chúng D78 2022: 27.5
2021: 27.5
2020: 25.5
3 QHX13 Quan hệ công chúng D01 2022: 26.75
2021: 27.1
2020: 26
4 QHX13 Quan hệ công chúng D04 2022: 26
2021: 27
2020: 24.75
5 QHX13 Quan hệ công chúng D83 2022: 26
2021: 25.8
2020: 24
6 QHX13 Quan hệ công chúng D06 2021: 27
7 QHX18 Quốc tế học C00 2022: 29
2021: 28.8
8 QHX18 Quốc tế học D01 2022: 25.75
2021: 26.2
2020: 24.75
9 QHX18 Quốc tế học D78 2022: 25.75
2021: 26.9
2020: 24.5
10 QHX18 Quốc tế học A01 2022: 25.25
2021: 25.7
11 QHX18 Quốc tế học D83 2022: 25.25
2021: 21.7
2020: 23.25
12 QHX18 Quốc tế học D04 2022: 25
2021: 25.5
2020: 22.5
13 QHX18 Quốc tế học D06 2021: 25.5
14 QHX18 Quốc tế học С00 2020: 28.75
15 QHX18 Quốc tế học Α01 2020: 23
Mã trường: QHX
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 QHX13 Quan hệ công chúng -- 2022: 100
2 QHX18 Quốc tế học -- 2022: 90

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội để dự thi năm 2023 với nhóm ngành nhóm ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ