Danh sách trường đào tạo nhóm ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ chọn trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM - ĐHCĐ

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Mã trường: QSX
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310206 Quan hệ quốc tế D14 2022: 26.6
2021: 26.9
2020: 25.6
2 7310206 Quan hệ quốc tế D01 2022: 26.2
2021: 26.7
2020: 26
3 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 2022: 26.3
2021: 27.2
2020: 26.17
4 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D04 2022: 25.9
2021: 26.8
2020: 25.2
5 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 2022: 25.4
2021: 27
2020: 25.2
6 7220205 Ngôn ngữ Đức D01 2022: 23.5
2021: 25.6
2020: 23
7 7220205 Ngôn ngữ Đức D05 2022: 23
2021: 24
2020: 22
8 7220203 Ngôn ngữ Pháp D01 2022: 23.4
2021: 25.5
2020: 23.2
9 7220203 Ngôn ngữ Pháp D03 2022: 23
2021: 25.1
2020: 22.75
10 7220206 Ngôn ngữ Tây Ban Nha D01 2022: 22.5
2021: 25.3
2020: 22.5
11 7220206 Ngôn ngữ Tây Ban Nha D03 2022: 22.5
2021: 25.3
2020: 22.5
12 7220206 Ngôn ngữ Tây Ban Nha D05 2022: 22.5
2021: 25.3
2020: 22.5
13 7220202 Ngôn ngữ Nga D01 2022: 20.25
2021: 23.95
2020: 20
14 7220202 Ngôn ngữ Nga D02 2022: 20.25
2021: 23.95
2020: 20
15 7220208 Ngôn ngữ Italia D01 2022: 20
2021: 24.5
2020: 21.5
16 7220208 Ngôn ngữ Italia D03 2022: 20
2021: 24.5
2020: 21.5
17 7220208 Ngôn ngữ Italia D05 2022: 20
2021: 24.5
2020: 21.5
Mã trường: QSX
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh -- 2022: 870
2021: 880
2020: 880
2 7310206 Quan hệ quốc tế -- 2022: 850
2021: 860
2020: 850
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc -- 2022: 820
2021: 825
2020: 818
4 7220203 Ngôn ngữ Pháp -- 2022: 760
2021: 745
2020: 730
5 7220205 Ngôn ngữ Đức -- 2022: 760
2021: 755
2020: 730
6 7220206 Ngôn ngữ Tây Ban Nha -- 2022: 735
2021: 680
2020: 660
7 7220208 Ngôn ngữ Italia -- 2022: 710
2021: 620
2020: 610
8 7220202 Ngôn ngữ Nga -- 2022: 700
2021: 635
2020: 630

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM để dự thi năm 2023 với nhóm ngành nhóm ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ