Danh sách trường đào tạo nhóm ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ chọn trường Đại Học Hải Phòng - ĐHCĐ

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Hải Phòng

Mã trường: THP
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01 2022: 29.5
2021: 21
2020: 20
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D03 2022: 29.5
2021: 21
2020: 20
3 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D04 2022: 29.5
2021: 21
2020: 20
4 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D06 2022: 29.5
2021: 21
2020: 20
5 7220201 Ngôn ngữ Anh A01 2022: 27
2021: 17
2020: 17
6 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 2022: 27
2021: 17
2020: 17
7 7220201 Ngôn ngữ Anh D06 2022: 27
2021: 17
2020: 17
8 7220201 Ngôn ngữ Anh D15 2022: 27
2021: 17
2020: 17

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Hải Phòng để dự thi năm 2023 với nhóm ngành nhóm ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ