Danh sách trường đào tạo nhóm ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ chọn trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội - ĐHCĐ

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Văn Hóa Hà Nội

Mã trường: VHH
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 2022: 33.18
2021: 35.1
2020: 31.75
2 7220201 Ngôn ngữ Anh D78 2022: 33.18
2021: 35.1
2020: 31.75
3 7220201 Ngôn ngữ Anh D96 2022: 33.18
2021: 35.1
2020: 31.75
4 7220201 Ngôn ngữ Anh A16 2022: 33.18
2021: 35.1
5 7220201 Ngôn ngữ Anh A00 2022: 33.18
2021: 35.1
Mã trường: VHH
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 2022: 37
2021: 34.75
2020: 34
2 7220201 Ngôn ngữ Anh A00 2022: 37
2021: 34.75

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội để dự thi năm 2023 với nhóm ngành nhóm ngành Ngoại giao - Ngoại ngữ