Tư vấn thi nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học chọn trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Mã trường: BKA
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 IT1 CNTT: Khoa học Máy tính A00 2019: 27.42
2018: 25
2017: 28.25
2 IT1 CNTT: Khoa học Máy tính A01 2019: 27.42
2018: 25
2017: 28.25
3 IT2 CNTT: Kỹ thuật Máy tính A00 2019: 26.85
2018: 23.5
2017: 28.25
4 IT2 CNTT: Kỹ thuật Máy tính A01 2019: 26.85
2018: 23.5
2017: 28.25
5 IT-E7 Công nghệ thông tin Global ICT A00 2019: 26
2018: 24
2017: 26.75
6 IT-E7 Công nghệ thông tin Global ICT A01 2019: 26
2018: 24
2017: 26.75
7 IT-E6 Công nghệ thông tin Việt-Nhật A00 2019: 25.7
2018: 23.1
2017: 26.75
8 IT-E6 Công nghệ thông tin Việt-Nhật A01 2019: 25.7
2018: 23.1
2017: 26.75
9 ET-E9 Chương trình tiên tiến Hệ thống nhúng thông minh và IoT A00 2019: 24.95
10 ET-E9 Chương trình tiên tiến Hệ thống nhúng thông minh và IoT A01 2019: 24.95
11 ET1 Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông A00 2019: 24.8
2018: 22
2017: 26.25
12 ET1 Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông A01 2019: 24.8
2018: 22
2017: 26.25
13 MI2 Hệ thống thông tin quản lý A00 2019: 24.8
2018: 21.6
2017: 25.75
14 MI2 Hệ thống thông tin quản lý A01 2019: 24.8
2018: 21.6
2017: 25.75
15 ET-E4 Chương trình tiên tiến Điện tử - Viễn thông A00 2019: 24.6
2018: 21.7
2017: 25.5
16 ET-E4 Chương trình tiên tiến Điện tử - Viễn thông A01 2019: 24.6
2018: 21.7
2017: 25.5
17 IT-LTU Công nghệ thông tin - ĐH La Trobe (Úc) A00 2019: 23.25
2018: 20.5
2017: 23.5
18 IT-LTU Công nghệ thông tin - ĐH La Trobe (Úc) A01 2019: 23.25
2018: 20.5
2017: 23.5
19 IT-LTU Công nghệ thông tin - ĐH La Trobe (Úc) D07 2019: 23.25
2018: 20.5
2017: 23.5
20 IT-VUW Công nghệ thông tin - ĐH Victoria (New Zealand) A00 2019: 22
2018: 19.6
2017: 22
21 IT-VUW Công nghệ thông tin - ĐH Victoria (New Zealand) A01 2019: 22
2018: 19.6
2017: 22
22 IT-VUW Công nghệ thông tin - ĐH Victoria (New Zealand) D07 2019: 22
2018: 19.6
2017: 22
23 TROY-IT Khoa học máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) A00 2019: 20.6
2018: 18
2017: 21.25
24 TROY-IT Khoa học máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) A01 2019: 20.6
2018: 18
2017: 21.25
25 TROY-IT Khoa học máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) D01 2019: 20.6
2018: 18
2017: 21.25
26 TROY-IT Khoa học máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) D07 2019: 20.6
2018: 18
2017: 21.25
27 ME-LUH Cơ điện tử - ĐH Leibniz Hannover (Đức) A00 2019: 20.5
28 ME-LUH Cơ điện tử - ĐH Leibniz Hannover (Đức) A01 2019: 20.5
29 ME-LUH Cơ điện tử - ĐH Leibniz Hannover (Đức) D07 2019: 20.5
30 ET-LUH Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (Đức) A00 2019: 20.3
2018: 18
2017: 22
31 ET-LUH Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (Đức) A01 2019: 20.3
2018: 18
2017: 22
32 ET-LUH Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (Đức) D07 2018: 18
2017: 22
33 IT-GINP Hệ thống thông tin - ĐH Grenoble (Pháp) A00 2019: 20
2018: 18.8
2017: 20
34 IT-GINP Hệ thống thông tin - ĐH Grenoble (Pháp) A01 2019: 20
2018: 18.8
2017: 20
35 IT-GINP Hệ thống thông tin - ĐH Grenoble (Pháp) D07 2019: 20
2018: 18.8
2017: 20
36 IT-GINP Hệ thống thông tin - ĐH Grenoble (Pháp) D29 2019: 20
2018: 18.8
2017: 20

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!