Tư vấn thi nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học chọn trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Mã trường: BKA
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 IT1 Khoa học Máy tính A00; A01 25.00 0
2 IT-E7 Công nghệ thông tin ICT A00; A01 24.00 0
3 IT2 Kỹ thuật Máy tính A00; A01 23.50 0
4 IT-E6 Công nghệ thông tin Việt-Nhật A00; A01 23.10 0
5 MI1 Toán-Tin A00; A01 22.30 0
6 ET1 Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông A00; A01 22.00 0
7 ET-E4 Chương trình tiên tiến Điện tử - Viễn thông A00; A01 21.70 0
8 MI2 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01 21.60 0
9 IT-LTU Công nghệ thông tin - ĐH La Trobe (Úc) A00; A01; D07 20.50 0
10 IT-VUW Công nghệ thông tin - ĐH Victoria (New Zealand) A00; A01; D07 19.60 0
11 IT-GINP Hệ thống thông tin - ĐH Grenoble (Pháp) A00; A01; D07; D29 18.80 0
12 TROY-IT Khoa học máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) A00; A01; D01; D07 18.00 0
13 ET-LUH Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (Đức) A00; A01; D07 18.00 0
14 ME-LUH Cơ điện tử - ĐH Leibniz Hannover (Đức) A00; A01; D07 ---- 0
15 ET-E9 Chương trình tiên tiến Hệ thống nhúng thông minh và IoT A00; A01 ---- 0

Ghi chú : Điểm chuẩn trên là điểm chuẩn 2019

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học

Trường Cao đẳng Quốc Tế BTEC FPT
Trường cao đẳng Quốc tế BTEC