Tư vấn thi nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học chọn trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng

Mã trường: DDK
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201CLC Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - ngoại ngữ Nhật) A00 2019: 23.5
2018: 20.6
2017: 23
2 7480201CLC Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - ngoại ngữ Nhật) A01 2019: 23.5
2018: 20.6
2017: 23
3 7480201CLC Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - ngoại ngữ Nhật) D28 2019: 23.5
4 7480201DT Công nghệ thông tin (đào tạo theo cơ chế đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) A00 2019: 23
2018: 20
2017: 24.5
5 7480201DT Công nghệ thông tin (đào tạo theo cơ chế đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) A01 2019: 23
2018: 20
2017: 24.5
6 7520207CLC Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) A00 2019: 17
2018: 15.5
2017: 20
7 7520207CLC Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) A01 2019: 17
2018: 15.5
2017: 20
8 7905216 Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng A01 2019: 15.34
2018: 15.04
9 7905216 Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng D07 2019: 15.34
2018: 15.04
2017: 16.25
10 7905216 Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng A00 2017: 16.25
11 7905206 Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông A01 2019: 15.11
2018: 15.3
12 7905206 Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông D07 2019: 15.11
2018: 15.3
2017: 16.5
13 7905206 Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông A00 2017: 16.5
14 7480201 Công nghệ thông tin A00 2017: 26
15 7480201 Công nghệ thông tin A01 2017: 26
16 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00 2017: 21.5
17 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A01 2017: 21.5

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!