Tư vấn thi nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học chọn trường Đại Học Quy Nhơn

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Quy Nhơn

Mã trường: DQN
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01 18.00 Điểm chuẩn xét học bạ
2 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01 18.00 Điểm chuẩn xét học bạ
3 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00, A01, D07 18.00 Điểm chuẩn xét học bạ
4 7520207 Kỹ thuật điện tử - viên thông A00, A01, D07 14.00
5 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01 14.00
6 7480103 Kỹ thuật phân mêm A00, A01 14.00

Ghi chú : Điểm chuẩn trên là điểm chuẩn 2019

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Quy Nhơn để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học

Trường Cao đẳng Quốc Tế BTEC FPT
Trường cao đẳng Quốc tế BTEC