Tư vấn thi nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học chọn trường ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM

Kết quả tư vấn chọn trường: ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM

Mã trường: DTM
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00 2019: 17.25
2018: 15.5
2017: 18.25
2 7480201 Công nghệ thông tin A01 2019: 17.25
2018: 15.5
2017: 18.25
3 7480201 Công nghệ thông tin B00 2019: 17.25
2018: 15.5
2017: 18.25
4 7480201 Công nghệ thông tin D01 2019: 17.25
2017: 18.25
5 7480201 Công nghệ thông tin D05 2018: 15.5
6 7480104 Hệ thống thông tin A00 2019: 14
2018: 15
2017: 17
7 7480104 Hệ thống thông tin A01 2019: 14
2018: 15
2017: 17
8 7480104 Hệ thống thông tin B00 2019: 14
2018: 15
2017: 17
9 7480104 Hệ thống thông tin D01 2019: 14
2017: 17
10 7480104 Hệ thống thông tin D04 2018: 15
Mã trường: DTM
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480104 Hệ thống thông tin A00 2019: 18
2 7480104 Hệ thống thông tin A01 2019: 18
3 7480104 Hệ thống thông tin B00 2019: 18
4 7480104 Hệ thống thông tin D01 2019: 18

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Bạn có thể lựa chọn trường ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!