Tư vấn thi nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học chọn trường Đại Học Trà Vinh

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Trà Vinh

Mã trường: DVT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00 2019: 15
2018: 14
2 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A01 2019: 15
2018: 14
3 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu C01 2019: 15
2018: 14
4 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu D07 2019: 15
2018: 14
5 7480201 Công nghệ thông tin A00 2019: 15
2018: 14
2017: 20.5
6 7480201 Công nghệ thông tin A01 2019: 15
2018: 14
2017: 20.5
7 7480201 Công nghệ thông tin C01 2019: 15
2018: 14
2017: 20.5
8 7480201 Công nghệ thông tin D07 2019: 15
2018: 14
2017: 20.5

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Trà Vinh để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!