Tư vấn thi nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học chọn trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Quốc Tế Miền Đông

Mã trường: EIU
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00 2019: 14
2018: 14.5
2017: 15.5
2 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A01 2019: 14
2018: 14.5
2017: 15.5
3 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu B00 2019: 14
2018: 14.5
2017: 15.5
4 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu D01 2019: 14
2018: 14.5
2017: 15.5
5 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00 2019: 14
2018: 14.5
2017: 15.5
6 7480103 Kỹ thuật phần mềm A01 2019: 14
2018: 14.5
2017: 15.5
7 7480103 Kỹ thuật phần mềm B00 2019: 14
2018: 14.5
2017: 15.5
8 7480103 Kỹ thuật phần mềm D01 2019: 14
2018: 14.5
2017: 15.5

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!