Tư vấn thi nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học chọn trường Đại Học FPT

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học FPT

Mã trường: FPT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00 2019: 21
2018: 21
2 7480201 Công nghệ thông tin A01 2019: 21
2018: 21
3 7480201 Công nghệ thông tin D01 2019: 21
2018: 21
4 7480201 Công nghệ thông tin D90 2019: 21
2018: 21
5 7480101 Khoa học máy tính A00 2017: 15.5
6 7480101 Khoa học máy tính A01 2017: 15.5
7 7480101 Khoa học máy tính D01 2017: 15.5
8 7480101 Khoa học máy tính D96 2017: 15.5
9 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00 2017: 15.5
10 7480103 Kỹ thuật phần mềm A01 2017: 15.5
11 7480103 Kỹ thuật phần mềm D01 2017: 15.5
12 7480103 Kỹ thuật phần mềm D96 2017: 15.5
13 7480202 An toàn thông tin A00 2017: 15.5
14 7480202 An toàn thông tin A01 2017: 15.5
15 7480202 An toàn thông tin D01 2017: 15.5
16 7480202 An toàn thông tin D96 2017: 15.5
Mã trường: FPT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00 2019: 21
2 7480201 Công nghệ thông tin A01 2019: 21
3 7480201 Công nghệ thông tin D01 2019: 21
4 7480201 Công nghệ thông tin D90 2019: 21

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học FPT để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!