Tư vấn thi nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học chọn trường Viện Đại Học Mở Hà Nội

Kết quả tư vấn chọn trường: Viện Đại Học Mở Hà Nội

Mã trường: MHN
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00 2019: 20.3
2018: 18.7
2017: 20.5
2 7480201 Công nghệ thông tin A01 2019: 20.3
2018: 18.7
2017: 20.5
3 7480201 Công nghệ thông tin D01 2019: 20.3
2018: 18.7
2017: 20.5
4 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A00 2019: 15.15
2018: 15.05
2017: 20.25
5 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A01 2019: 15.15
2018: 15.05
2017: 20.25
6 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông C01 2019: 15.15
2018: 15.05
2017: 20.25
7 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông D01 2019: 15.15
2018: 15.05
2017: 20.25

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Bạn có thể lựa chọn trường Viện Đại Học Mở Hà Nội để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!