Tư vấn thi nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học chọn trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Mã trường: QHT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 QHT90 Máy tính và khoa học thông tin* A00; A01; D07; D08 20.15 Chương trình đào tạo thí điểm
2 QHT40 Máy tính và khoa học thông tin** A00; A01; D07; D08 18.45 Chương trình đào tạo học phí tương ứng với chất lượng đào tạo

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học

Trường Cao đẳng Quốc Tế BTEC FPT
Trường cao đẳng Quốc tế BTEC