Tư vấn thi nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học chọn trường Đại Học Cần Thơ

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Cần Thơ

Mã trường: TCT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00 2019: 19.75
2018: 18.25
2017: 20.25
2 7480201 Công nghệ thông tin A01 2019: 19.75
2018: 18.25
2017: 20.25
3 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00 2019: 17.5
2018: 17.75
2017: 20.5
4 7480103 Kỹ thuật phần mềm A01 2019: 17.5
2018: 17.75
2017: 20.5
5 7480201C Công nghệ thông tin (CTCLC) A01 2019: 17
2018: 15
2017: 17.25
6 7480201C Công nghệ thông tin (CTCLC) D01 2019: 17
2018: 15
7 7480201C Công nghệ thông tin (CTCLC) D07 2019: 17
2018: 15
8 7480201C Công nghệ thông tin - CTCLC A00 2017: 17.25
9 7480101 Khoa học máy tính A00 2019: 16
2018: 15.75
2017: 16.5
10 7480101 Khoa học máy tính A01 2019: 16
2018: 15.75
2017: 16.5
11 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00 2019: 15
2018: 15.75
2017: 18.25
12 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A01 2019: 15
2018: 15.75
2017: 18.25
13 7480104 Hệ thống thông tin A00 2019: 15
2018: 15
2017: 16.5
14 7480104 Hệ thống thông tin A01 2019: 15
2018: 15
2017: 16.5
15 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00 2019: 15
2018: 15
16 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A01 2019: 15
2018: 15
17 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 2017: 18.25

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Cần Thơ để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!