Tư vấn thi nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học chọn trường Đại học Thủ Dầu Một

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại học Thủ Dầu Một

Mã trường: TDM
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00 2019: 14
2018: 14
2017: 15.5
2 7480103 Kỹ thuật phần mềm A01 2019: 14
2018: 14
2017: 15.5
3 7480103 Kỹ thuật phần mềm C01 2019: 14
2018: 14
2017: 15.5
4 7480103 Kỹ thuật phần mềm D90 2019: 14
2018: 14
2017: 15.5
5 7480104 Hệ thống thông tin A00 2019: 14
2018: 14
2017: 15.5
6 7480104 Hệ thống thông tin A01 2019: 14
2018: 14
2017: 15.5
7 7480104 Hệ thống thông tin C01 2019: 14
2018: 14
2017: 15.5
8 7480104 Hệ thống thông tin D90 2019: 14
2018: 14
2017: 15.5
Mã trường: TDM
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00 2019: 500
2 7480103 Kỹ thuật phần mềm A01 2019: 500
3 7480103 Kỹ thuật phần mềm C01 2019: 500
4 7480103 Kỹ thuật phần mềm D90 2019: 500
5 7480104 Hệ thống thông tin A00 2019: 500
6 7480104 Hệ thống thông tin A01 2019: 500
7 7480104 Hệ thống thông tin C01 2019: 500
8 7480104 Hệ thống thông tin D90 2019: 500
Mã trường: TDM
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00 2019: 18
2 7480103 Kỹ thuật phần mềm A01 2019: 18
3 7480103 Kỹ thuật phần mềm C01 2019: 18
4 7480103 Kỹ thuật phần mềm D90 2019: 18
5 7480104 Hệ thống thông tin A00 2019: 18
6 7480104 Hệ thống thông tin A01 2019: 18
7 7480104 Hệ thống thông tin C01 2019: 18
8 7480104 Hệ thống thông tin D90 2019: 18

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại học Thủ Dầu Một để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!