Danh sách trường đào tạo nhóm ngành Công nghệ sinh - Hóa chọn trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng - ĐHCĐ

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng

Mã trường: DDK
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7420201 Công nghệ sinh học A00 2021: 24
2020: 23
2019: 20
2 7420201 Công nghệ sinh học D07 2021: 24
2020: 23
2019: 20
3 7420201 Công nghệ sinh học B00 2021: 24
2020: 23
2019: 20
4 7520301 Kỹ thuật hóa học A00 2021: 23.25
2020: 21
2019: 17.5
5 7520301 Kỹ thuật hóa học D07 2021: 23.25
2020: 21
2019: 17.5
Mã trường: DDK
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7420201 Công nghệ sinh học -- 2020: 25.75
2 7520301 Kỹ thuật hóa học -- 2020: 18

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng để dự thi năm 2022 với nhóm ngành nhóm ngành Công nghệ sinh - Hóa

Luyện thi THPT-ĐH Tuyensinh247