Danh sách trường đào tạo nhóm ngành Công nghệ sinh - Hóa chọn trường Đại Học Cần Thơ - ĐHCĐ

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Cần Thơ

Mã trường: TCT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7420201 Công nghệ sinh học A00 2021: 24.5
2020: 21
2019: 17
2 7420201 Công nghệ sinh học B00 2021: 24.5
2020: 21
2019: 17
3 7420201 Công nghệ sinh học B08 2021: 24.5
4 7420201 Công nghệ sinh học D07 2021: 24.5
2020: 21
2019: 17
5 7420201 Công nghệ sinh học D08 2020: 21
2019: 17
6 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00 2021: 24
2020: 19
2019: 15
7 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A01 2021: 24
2020: 19
2019: 15
8 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học B00 2021: 24
2020: 19
2019: 15
9 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học D07 2021: 24
2020: 19
2019: 15
10 7440112 Hóa học A00 2021: 23.25
2020: 15
2019: 15.25
11 7440112 Hóa học B00 2021: 23.25
2020: 15
2019: 15.25
12 7440112 Hóa học C02 2021: 23.25
13 7440112 Hóa học D07 2021: 23.25
2020: 15
2019: 15.25
14 7420101 Sinh học A02 2021: 19
15 7420101 Sinh học B00 2021: 19
2020: 15
2019: 14
16 7420101 Sinh học B03 2021: 19
17 7420101 Sinh học B08 2021: 19
18 7420101 Sinh học D08 2020: 15
2019: 14
19 7420203 Sinh học ứng dụng A00 2021: 19
2020: 15
2019: 14
20 7420203 Sinh học ứng dụng A01 2021: 19
2020: 15
2019: 14
21 7420203 Sinh học ứng dụng B00 2021: 19
2020: 15
2019: 14
22 7420203 Sinh học ứng dụng B08 2021: 19
23 7420203 Sinh học ứng dụng D08 2020: 15
2019: 14
Mã trường: TCT
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00 2021: 26
2020: 22.25
2 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A01 2021: 26
2020: 22.25
3 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học B00 2021: 26
2020: 22.25
4 7510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học D07 2021: 26
2020: 22.25
5 7420201 Công nghệ sinh học A00 2021: 25.75
2020: 24
6 7420201 Công nghệ sinh học B00 2021: 25.75
7 7420201 Công nghệ sinh học D08 2021: 25.75
2020: 24
8 7420201 Công nghệ sinh học D07 2021: 25.75
2020: 24
9 7420201 Công nghệ sinh học A01 2020: 24
10 7440112 Hóa học A00 2021: 21.5
2020: 19.5
11 7440112 Hóa học B00 2021: 21.5
2020: 19.5
12 7440112 Hóa học D07 2021: 21.5
2020: 19.5
13 7420101 Sinh học B00 2021: 19.5
2020: 19.5
14 7420101 Sinh học D08 2021: 19.5
2020: 19.5
15 7420203 Sinh học ứng dụng A00 2021: 19.5
2020: 19.5
16 7420203 Sinh học ứng dụng A01 2021: 19.5
2020: 19.5
17 7420203 Sinh học ứng dụng B00 2021: 19.5
2020: 19.5
18 7420203 Sinh học ứng dụng B08 2021: 19.5
19 7420203 Sinh học ứng dụng D08 2020: 19.5

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Cần Thơ để dự thi năm 2022 với nhóm ngành nhóm ngành Công nghệ sinh - Hóa

Luyện thi THPT-ĐH Tuyensinh247