Danh sách trường đào tạo nhóm ngành Công nghệ sinh - Hóa chọn trường Đại Học Nha Trang - ĐHCĐ

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Nha Trang

Mã trường: TSN
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7420201 Công nghệ sinh học A00 2021: 16
2020: 15
2019: 15
2 7420201 Công nghệ sinh học A01 2021: 16
2020: 15
3 7420201 Công nghệ sinh học B00 2021: 16
2020: 15
4 7420201 Công nghệ sinh học D07 2021: 16
2020: 15
5 7520301 Kỹ thuật hoá học A00 2021: 15
2020: 15
2019: 15
6 7520301 Kỹ thuật hoá học A01 2021: 15
2020: 15
2019: 15
7 7520301 Kỹ thuật hoá học B00 2021: 15
2020: 15
2019: 15
8 7520301 Kỹ thuật hoá học D07 2021: 15
2020: 15
2019: 15
Mã trường: TSN
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7420201 Công nghệ sinh học A00 2019: 580
Mã trường: TSN
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7520301 Kỹ thuật hoá học A00 2019: 5.5
2 7520301 Kỹ thuật hoá học A01 2019: 5.5
3 7520301 Kỹ thuật hoá học B00 2019: 5.5
4 7520301 Kỹ thuật hoá học D07 2019: 5.5

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Nha Trang để dự thi năm 2022 với nhóm ngành nhóm ngành Công nghệ sinh - Hóa

Luyện thi THPT-ĐH Tuyensinh247