Danh sách trường ĐH, CĐ đào tạo tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Công Nghệ Sài Gòn

Mã trường: DSG
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ Thông tin D01 2021: 16
2020: 16
2019: 14
2 7480201 Công nghệ Thông tin D02 2021: 16
2019: 14
3 7480201 Công nghệ Thông tin D03 2021: 16
4 7480201 Công nghệ Thông tin D04 2021: 16
2019: 14
5 7480201 Công nghệ Thông tin D05 2021: 16
2019: 14
6 7480201 Công nghệ Thông tin D06 2021: 16
2019: 14
7 7480201 Công nghệ Thông tin A01 2021: 16
2020: 16
2019: 14
8 7480201 Công nghệ Thông tin D26 2021: 16
2019: 14
9 7480201 Công nghệ Thông tin D27 2021: 16
2019: 14
10 7480201 Công nghệ Thông tin D28 2021: 16
2019: 14
11 7480201 Công nghệ Thông tin D29 2021: 16
2019: 14
12 7480201 Công nghệ Thông tin D30 2021: 16
2019: 14
13 7480201 Công nghệ Thông tin C01 2021: 16
2020: 16
2019: 14
14 7480201 Công nghệ Thông tin A00 2021: 16
2020: 16
2019: 14
Mã trường: DSG
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ Thông tin D01 2021: 600
2 7480201 Công nghệ Thông tin D02 2021: 600
3 7480201 Công nghệ Thông tin D03 2021: 600
4 7480201 Công nghệ Thông tin D04 2021: 600
5 7480201 Công nghệ Thông tin D05 2021: 600
6 7480201 Công nghệ Thông tin D06 2021: 600
7 7480201 Công nghệ Thông tin A01 2021: 600
8 7480201 Công nghệ Thông tin D26 2021: 600
9 7480201 Công nghệ Thông tin D27 2021: 600
10 7480201 Công nghệ Thông tin D28 2021: 600
11 7480201 Công nghệ Thông tin D29 2021: 600
12 7480201 Công nghệ Thông tin D30 2021: 600
13 7480201 Công nghệ Thông tin C01 2021: 600
14 7480201 Công nghệ Thông tin A00 2021: 600
Mã trường: DSG
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ Thông tin D01 2021: 18
2019: 18
2 7480201 Công nghệ Thông tin D02 2021: 18
2019: 18
3 7480201 Công nghệ Thông tin D03 2021: 18
4 7480201 Công nghệ Thông tin D04 2021: 18
2019: 18
5 7480201 Công nghệ Thông tin D05 2021: 18
2019: 18
6 7480201 Công nghệ Thông tin D06 2021: 18
2019: 18
7 7480201 Công nghệ Thông tin A01 2021: 18
2019: 18
8 7480201 Công nghệ Thông tin D26 2021: 18
2019: 18
9 7480201 Công nghệ Thông tin D27 2021: 18
2019: 18
10 7480201 Công nghệ Thông tin D28 2021: 18
2019: 18
11 7480201 Công nghệ Thông tin D29 2021: 18
2019: 18
12 7480201 Công nghệ Thông tin D30 2021: 18
2019: 18
13 7480201 Công nghệ Thông tin C01 2021: 18
2019: 18
14 7480201 Công nghệ Thông tin A00 2021: 18
2019: 18

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn để dự thi năm 2022 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247