Danh sách trường ĐH, CĐ đào tạo tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Văn Hiến

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Văn Hiến

Mã trường: DVH
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00 2021: 19
2019: 15
2 7480201 Công nghệ thông tin A01 2021: 19
2019: 15
3 7480201 Công nghệ thông tin D01 2021: 19
2019: 15
4 7480201 Công nghệ thông tin C01 2021: 19
2019: 15
5 7480201 Công nghệ thông tin: Mạng máy tính và truyền thông, an toàn thông tin, Thiết kế Đồ họa/Game/Multimedia, Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin -- 2020: 15
Mã trường: DVH
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00 2020: 18
2 7480201 Công nghệ thông tin A01 2020: 18
3 7480201 Công nghệ thông tin D01 2020: 18
4 7480201 Công nghệ thông tin C01 2020: 18

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Văn Hiến để dự thi năm 2022 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247