Danh sách trường ĐH, CĐ đào tạo tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Văn Lang

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Văn Lang

Mã trường: DVL
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN A00 2021: 18
2020: 18
2019: 15
2 7480201 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN A01 2021: 18
2020: 18
2019: 15
3 7480201 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN D01 2021: 18
2020: 18
2019: 15
4 7480201 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN D10 2021: 18
2020: 18
2019: 15
Mã trường: DVL
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN A00 2021: 650
2 7480201 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN A01 2021: 650
3 7480201 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN D01 2021: 650
4 7480201 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN D10 2021: 650
Mã trường: DVL
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN A00 2021: 18
2020: 18
2 7480201 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN A01 2021: 18
2020: 18
3 7480201 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN D01 2021: 18
2020: 18
4 7480201 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN D10 2021: 18
2020: 18

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Văn Lang để dự thi năm 2022 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247