Danh sách trường ĐH, CĐ đào tạo tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Gia Định

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Gia Định

Mã trường: GDU
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00 2021: 16
2020: 15
2 7480201 Công nghệ thông tin A01 2021: 16
2020: 15
3 7480201 Công nghệ thông tin C01 2021: 16
2020: 15
4 7480201 Công nghệ thông tin D01 2021: 16
2020: 15
Mã trường: GDU
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00 2021: 5.5
2 7480201 Công nghệ thông tin A01 2021: 5.5
3 7480201 Công nghệ thông tin C01 2021: 5.5
4 7480201 Công nghệ thông tin D01 2021: 5.5

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Gia Định để dự thi năm 2022 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247