Danh sách trường ĐH, CĐ đào tạo tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam)

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam)

Mã trường: GSA
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00 2021: 24.3
2020: 22.3
2 7480201 Công nghệ thông tin A01 2021: 24.3
2020: 22.3
3 7480201 Công nghệ thông tin D07 2021: 24.3
2020: 22.3
4 GSA-06 Ngành Công nghệ thông tin A00 2019: 18.25
5 GSA-06 Ngành Công nghệ thông tin A01 2019: 18.25
6 GSA-06 Ngành Công nghệ thông tin D01 2019: 18.25
7 GSA-06 Ngành Công nghệ thông tin D07 2019: 18.25
Mã trường: GSA
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin -- 2020: 22.5

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Nam) để dự thi năm 2022 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247