Danh sách trường ĐH, CĐ đào tạo tất cả nhóm ngành chọn trường Học Viện Hàng không Việt Nam

Kết quả tư vấn chọn trường: Học Viện Hàng không Việt Nam

Mã trường: HHK
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00 2022: 21.4
2021: 21.6
2 7480201 Công nghệ thông tin A01 2022: 21.4
2021: 21.6
3 7480201 Công nghệ thông tin D07 2022: 21.4
2021: 21.6
4 7480201 Công nghệ thông tin D90 2022: 21.4
2021: 21.6
Mã trường: HHK
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin -- 2022: 800
2021: 700
Mã trường: HHK
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00 2022: 24
2021: 24
2 7480201 Công nghệ thông tin A01 2022: 24
2021: 24
3 7480201 Công nghệ thông tin D07 2022: 24
2021: 24
4 7480201 Công nghệ thông tin D90 2022: 24
2021: 24

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Học Viện Hàng không Việt Nam để dự thi năm 2023 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành