Danh sách trường ĐH, CĐ đào tạo tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM

Mã trường: SPK
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201D Công nghệ thông tin A01 2021: 27.25
2020: 26.5
2019: 23.9
2 7480201D Công nghệ thông tin D01 2021: 27.25
2020: 26.5
2019: 23.9
3 7480201D Công nghệ thông tin D90 2021: 27.25
2020: 26.5
2019: 23.9
4 7480201D Công nghệ thông tin A00 2021: 26.75
2020: 26.5
2019: 23.9
5 7480201C Công nghệ thông tin A01 2021: 26.75
2020: 25.25
2019: 22.3
6 7480201C Công nghệ thông tin D01 2021: 26.75
2020: 25.25
2019: 22.3
7 7480201C Công nghệ thông tin D90 2021: 26.75
2020: 25.25
2019: 22.3
8 7480201C Công nghệ thông tin A00 2021: 26.25
2020: 25.25
2019: 22.3
9 7480201A Công nghệ thông tin A01 2021: 26.25
2020: 24.75
2019: 21.8
10 7480201A Công nghệ thông tin D01 2021: 26.25
2020: 24.75
2019: 21.8
11 7480201A Công nghệ thông tin D90 2021: 26.25
2020: 24.75
2019: 21.8
12 7480201A Công nghệ thông tin A00 2021: 25.75
2020: 24.75
2019: 21.8
Mã trường: SPK
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201D Công nghệ thông tin (Đại trà) A00 2021: 25.5
2 7480201D Công nghệ thông tin (Đại trà) A01 2021: 25.5
3 7480201D Công nghệ thông tin (Đại trà) D01 2021: 25.5
4 7480201D Công nghệ thông tin (Đại trà) D90 2021: 25.5
5 7480201D Công nghệ thông tin (Đại trà) -- 2020: 25.5
6 7480201A Công nghệ thông tin (CLC tiếng Anh) A00 2021: 24
2019: 27.54
7 7480201A Công nghệ thông tin (CLC tiếng Anh) A01 2021: 24
2019: 27.54
8 7480201A Công nghệ thông tin (CLC tiếng Anh) D01 2021: 24
2019: 27.54
9 7480201A Công nghệ thông tin (CLC tiếng Anh) D90 2021: 24
2019: 27.54
10 7480201A Công nghệ thông tin (CLC tiếng Anh) -- 2020: 24
11 7480201C Công nghệ thông tin (CLC tiếng Việt) A00 2021: 23
2019: 27.63
12 7480201C Công nghệ thông tin (CLC tiếng Việt) A01 2021: 23
2019: 27.63
13 7480201C Công nghệ thông tin (CLC tiếng Việt) D01 2021: 23
2019: 27.63
14 7480201C Công nghệ thông tin (CLC tiếng Việt) D90 2021: 23
2019: 27.63
15 7480201C Công nghệ thông tin (CLC tiếng Việt) -- 2020: 24

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM để dự thi năm 2022 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247