Danh sách trường ĐH, CĐ đào tạo tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM

Mã trường: SPK
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201D Công nghệ thông tin A00 2022: 26.75
2021: 26.75
2020: 26.5
2 7480201D Công nghệ thông tin A01 2022: 26.75
2021: 27.25
2020: 26.5
3 7480201D Công nghệ thông tin D01 2022: 26.75
2021: 27.25
2020: 26.5
4 7480201D Công nghệ thông tin D90 2022: 26.75
2021: 27.25
2020: 26.5
5 7480201C Công nghệ thông tin A00 2022: 26.6
2021: 26.25
2020: 25.25
6 7480201C Công nghệ thông tin A01 2022: 26.6
2021: 26.75
2020: 25.25
7 7480201C Công nghệ thông tin D01 2022: 26.6
2021: 26.75
2020: 25.25
8 7480201C Công nghệ thông tin D90 2022: 26.6
2021: 26.75
2020: 25.25
9 7480201A Công nghệ thông tin A00 2022: 26.35
2021: 25.75
2020: 24.75
10 7480201A Công nghệ thông tin A01 2022: 26.35
2021: 26.25
2020: 24.75
11 7480201A Công nghệ thông tin D01 2022: 26.35
2021: 26.25
2020: 24.75
12 7480201A Công nghệ thông tin D90 2022: 26.35
2021: 26.25
2020: 24.75
Mã trường: SPK
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201D Công nghệ thông tin -- 2022: 24.5
2 7480201C Công nghệ thông tin -- 2022: 24
3 7480201A Công nghệ thông tin -- 2022: 24
Mã trường: SPK
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201D Công nghệ thông tin A00 2022: 29.75
2021: 25.5
2 7480201D Công nghệ thông tin A01 2022: 29.75
2021: 25.5
3 7480201D Công nghệ thông tin D01 2022: 29.75
2021: 25.5
4 7480201D Công nghệ thông tin D90 2022: 29.75
2021: 25.5
5 7480201D Công nghệ thông tin (Đại trà) -- 2020: 25.5
6 7480201A Công nghệ thông tin A00 2022: 29.5
2021: 24
7 7480201A Công nghệ thông tin A01 2022: 29.5
2021: 24
8 7480201A Công nghệ thông tin D01 2022: 29.5
2021: 24
9 7480201A Công nghệ thông tin D90 2022: 29.5
2021: 24
10 7480201A Công nghệ thông tin (CLC tiếng Anh) -- 2020: 24
11 7480201C Công nghệ thông tin A00 2022: 29.5
2021: 23
12 7480201C Công nghệ thông tin A01 2022: 29.5
2021: 23
13 7480201C Công nghệ thông tin D01 2022: 29.5
2021: 23
14 7480201C Công nghệ thông tin D90 2022: 29.5
2021: 23
15 7480201C Công nghệ thông tin (CLC tiếng Việt) -- 2020: 24

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM để dự thi năm 2023 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành