Danh sách trường ĐH, CĐ đào tạo tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM

Mã trường: UEF
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00 2022: 17
2021: 22
2020: 20
2 7480201 Công nghệ thông tin A01 2022: 17
2021: 22
2020: 20
3 7480201 Công nghệ thông tin D01 2022: 17
2021: 22
2020: 20
4 7480201 Công nghệ thông tin C01 2022: 17
2021: 22
2020: 20
Mã trường: UEF
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin NL 2022: 600
2 7480201 Công nghệ thông tin A00 2021: 650
3 7480201 Công nghệ thông tin A01 2021: 650
4 7480201 Công nghệ thông tin D01 2021: 650
5 7480201 Công nghệ thông tin C01 2021: 650
6 7480201 Công nghệ thông tin -- 2020: 700
Mã trường: UEF
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00 2022: 18
2021: 18
2 7480201 Công nghệ thông tin A01 2022: 18
2021: 18
3 7480201 Công nghệ thông tin D01 2022: 18
2021: 18
4 7480201 Công nghệ thông tin C01 2022: 18
2021: 18

2k6 tham gia ngay Group Zalo chia sẻ tài liệu ôn thi và hỗ trợ học tập

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM để dự thi năm 2023 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành