Danh sách trường đào tạo nhóm ngành Công nghệ sinh - Hóa chọn trường Đại học Công Nghệ TPHCM - ĐHCĐ

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại học Công Nghệ TPHCM

Mã trường: DKC
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7420201 Công nghệ sinh học A00 2021: 18
2020: 18
2019: 16
2 7420201 Công nghệ sinh học B00 2021: 18
2020: 18
2019: 16
3 7420201 Công nghệ sinh học C08 2021: 18
2020: 18
2019: 16
4 7420201 Công nghệ sinh học D07 2021: 18
2020: 18
2019: 16
5 7520212 Kỹ thuật y sinh A00 2021: 18
2020: 19
2019: 16
6 7520212 Kỹ thuật y sinh A01 2021: 18
2020: 19
2019: 16
7 7520212 Kỹ thuật y sinh C01 2021: 18
2020: 19
2019: 16
8 7520212 Kỹ thuật y sinh D01 2021: 18
2020: 19
2019: 16
Mã trường: DKC
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7520212 Kỹ thuật y sinh A00 2021: 750
2 7520212 Kỹ thuật y sinh A01 2021: 750
3 7520212 Kỹ thuật y sinh C01 2021: 750
4 7520212 Kỹ thuật y sinh D01 2021: 750
5 7520212 Kỹ thuật y sinh -- 2019: 650
6 7420201 Công nghệ sinh học A00 2021: 650
7 7420201 Công nghệ sinh học B00 2021: 650
8 7420201 Công nghệ sinh học C08 2021: 650
9 7420201 Công nghệ sinh học D07 2021: 650
Mã trường: DKC
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7420201 Công nghệ sinh học A00 2021: 18
2019: 18
2 7420201 Công nghệ sinh học B00 2021: 18
2019: 18
3 7420201 Công nghệ sinh học C08 2021: 18
2019: 18
4 7420201 Công nghệ sinh học D07 2021: 18
2019: 18
5 7420201 Công nghệ sinh học -- 2020: 18
6 7520212 Kỹ thuật y sinh A00 2021: 18
2019: 18
7 7520212 Kỹ thuật y sinh A01 2021: 18
2019: 19
8 7520212 Kỹ thuật y sinh C01 2021: 18
2019: 18
9 7520212 Kỹ thuật y sinh D01 2021: 18
2019: 18
10 7520212 Kỹ thuật y sinh -- 2020: 18

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại học Công Nghệ TPHCM để dự thi năm 2022 với nhóm ngành nhóm ngành Công nghệ sinh - Hóa

Luyện thi THPT-ĐH Tuyensinh247