Tư vấn thi nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học chọn trường Đại Học Văn Lang

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Văn Lang

Mã trường: DVL
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00 2019: 15
2018: 15.5
2017: 15.5
2 7480103 Kỹ thuật phần mềm A01 2019: 15
2018: 15.5
2017: 15.5
3 7480103 Kỹ thuật phần mềm D01 2019: 15
2018: 15.5
2017: 15.5
4 7480103 Kỹ thuật phần mềm D10 2019: 15
2018: 15.5
2017: 15.5
5 7480201 Công nghệ thông tin A00 2019: 15
6 7480201 Công nghệ thông tin A01 2019: 15
7 7480201 Công nghệ thông tin D01 2019: 15
8 7480201 Công nghệ thông tin D10 2019: 15

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Văn Lang để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!