Tư vấn thi nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học chọn trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Mã trường: HIU
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00 2019: 16
2018: 14
2017: 15.5
2 7480201 Công nghệ thông tin A01 2019: 16
2018: 14
2017: 15.5
3 7480201 Công nghệ thông tin D01 2019: 16
2018: 14
2017: 15.5
4 7480201 Công nghệ thông tin D90 2019: 16
2018: 14
2017: 15.5
5 7480202 An toàn thông tin A00 2019: 15
6 7480202 An toàn thông tin A01 2019: 15
7 7480202 An toàn thông tin D01 2019: 15
8 7480202 An toàn thông tin D90 2019: 15
9 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00 2019: 15
2018: 14
2017: 15.5
10 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A01 2019: 15
2018: 14
2017: 15.5
11 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông D01 2019: 15
2018: 14
2017: 15.5
12 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông D90 2019: 15
2018: 14
2017: 15.5
Mã trường: HIU
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00 2019: 20
2 7480201 Công nghệ thông tin A01 2019: 20
3 7480201 Công nghệ thông tin D01 2019: 20
4 7480201 Công nghệ thông tin D90 2019: 20
5 7480202 An toàn thông tin A00 2019: 20
6 7480202 An toàn thông tin A01 2019: 20
7 7480202 An toàn thông tin D01 2019: 20
8 7480202 An toàn thông tin D90 2019: 20
9 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00 2019: 18
10 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A01 2019: 18
11 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông D01 2019: 18
12 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông D90 2019: 18

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!