Tư vấn thi nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học chọn trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Mã trường: QSC
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480101 Khoa học máy tính A00 2019: 25.55
2018: 22.4
2017: 25.75
2 7480101 Khoa học máy tính A01 2019: 25.55
2018: 22.4
2017: 25.75
3 7480101 Khoa học máy tính D01 2019: 25.55
2018: 22.4
2017: 25.75
4 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00 2019: 25.3
2018: 23.2
2017: 27
5 7480103 Kỹ thuật phần mềm A01 2019: 25.3
2018: 23.2
2017: 27
6 7480103 Kỹ thuật phần mềm D01 2019: 25.3
2018: 23.2
2017: 27
7 7480201 Công nghệ thông tin A00 2019: 24.65
2018: 22.5
2017: 25.75
8 7480201 Công nghệ thông tin A01 2019: 24.65
2018: 22.5
2017: 25.75
9 7480201 Công nghệ thông tin D01 2019: 24.65
2018: 22.5
2017: 25.75
10 7480202 An toàn thông tin A00 2019: 24.45
2018: 22.25
2017: 25.5
11 7480202 An toàn thông tin A01 2019: 24.45
2018: 22.25
2017: 25.5
12 7480202 An toàn thông tin D01 2019: 24.45
2018: 22.25
2017: 25.5
13 7480104 Hệ thống thông tin A00 2019: 23.5
2018: 21.1
2017: 24.5
14 7480104 Hệ thống thông tin A01 2019: 23.5
2018: 21.1
2017: 24.5
15 7480104 Hệ thống thông tin D01 2019: 23.5
2018: 21.1
2017: 24.5
16 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00 2019: 23.2
2018: 21.2
2017: 24.5
17 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A01 2019: 23.2
2018: 21.2
2017: 24.5
18 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu D01 2019: 23.2
2018: 21.2
2017: 24.5
Mã trường: QSC
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480101 Khoa học máy tính A00 2019: 980
2 7480101 Khoa học máy tính A01 2019: 980
3 7480101 Khoa học máy tính D01 2019: 980
4 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00 2019: 960
5 7480103 Kỹ thuật phần mềm A01 2019: 960
6 7480103 Kỹ thuật phần mềm D01 2019: 960
7 7480201 Công nghệ thông tin A00 2019: 950
8 7480201 Công nghệ thông tin A01 2019: 950
9 7480201 Công nghệ thông tin D01 2019: 950
10 7480202 An toàn thông tin A00 2019: 900
11 7480202 An toàn thông tin A01 2019: 900
12 7480202 An toàn thông tin D01 2019: 900
13 7480104 Hệ thống thông tin A00 2019: 860
14 7480104 Hệ thống thông tin A01 2019: 860
15 7480104 Hệ thống thông tin D01 2019: 860
16 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00 2019: 840
17 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A01 2019: 840
18 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu D01 2019: 840

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!