Tư vấn thi nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học chọn trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM

Mã trường: SPK
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201D CN thông tin (Đại trà) A00 2019: 23.9
2018: 21.8
2017: 25
2 7480201D CN thông tin (Đại trà) A01 2019: 23.9
2018: 21.8
2017: 25
3 7480201D CN thông tin (Đại trà) D01 2019: 23.9
2017: 25
4 7480201D CN thông tin (Đại trà) D90 2019: 23.9
2017: 25
5 7480201D Công nghệ Thông Tin (hệ đại trà) D01ế D90 2018: 21.8
6 7480108D Công nghệ kỹ thuật máy tính (Đại trà) A00 2019: 22.9
2018: 20.6
2017: 23.75
7 7480108D Công nghệ kỹ thuật máy tính (Đại trà) A01 2019: 22.9
2018: 20.6
2017: 23.75
8 7480108D Công nghệ kỹ thuật máy tính (Đại trà) D01 2019: 22.9
2018: 20.6
2017: 23.75
9 7480108D Công nghệ kỹ thuật máy tính (Đại trà) D90 2019: 22.9
2018: 20.6
2017: 23.75
10 7480201C CN thông tin (Chất lượng cao tiếng Việt) A00 2019: 22.3
2018: 20.2
2017: 22.25
11 7480201C CN thông tin (Chất lượng cao tiếng Việt) A01 2019: 22.3
2018: 20.2
2017: 22.25
12 7480201C CN thông tin (Chất lượng cao tiếng Việt) D01 2019: 22.3
2018: 20.2
2017: 22.25
13 7480201C CN thông tin (Chất lượng cao tiếng Việt) D90 2019: 22.3
2018: 20.2
2017: 22.25
14 7480203D Kỹ thuật dữ liệu (Đại trà) A00 2019: 22.2
2018: 19.1
2017: 21
15 7480203D Kỹ thuật dữ liệu (Đại trà) A01 2019: 22.2
2017: 21
16 7480203D Kỹ thuật dữ liệu (Đại trà) D01 2019: 22.2
2018: 19.1
2017: 21
17 7480203D Kỹ thuật dữ liệu (Đại trà) D90 2019: 22.2
2018: 19.1
2017: 21
18 7480203D Kỹ thuật dữ liệu A0 1 2018: 19.1
19 7480201A CN thông tin (Chất lượng cao tiếng Anh) A00 2019: 21.8
2018: 20
2017: 21.25
20 7480201A CN thông tin (Chất lượng cao tiếng Anh) A01 2019: 21.8
2018: 20
2017: 21.25
21 7480201A CN thông tin (Chất lượng cao tiếng Anh) D01 2019: 21.8
2018: 20
2017: 21.25
22 7480201A CN thông tin (Chất lượng cao tiếng Anh) D90 2019: 21.8
2018: 20
2017: 21.25
23 7480108C Công nghệ kỹ thuật máy tính (Chất lượng cao tiếng Việt) A00 2019: 21.2
2018: 18.9
2017: 21
24 7480108C Công nghệ kỹ thuật máy tính (Chất lượng cao tiếng Việt) A01 2019: 21.2
2018: 18.9
2017: 21
25 7480108C Công nghệ kỹ thuật máy tính (Chất lượng cao tiếng Việt) D01 2019: 21.2
2018: 18.9
2017: 21
26 7480108C Công nghệ kỹ thuật máy tính (Chất lượng cao tiếng Việt) D90 2019: 21.2
2018: 18.9
2017: 21
27 7480108A Công nghệ kỹ thuật máy tính (Chất lượng cao tiếng Anh) A00 2019: 20.35
2018: 18.1
28 7480108A Công nghệ kỹ thuật máy tính (Chất lượng cao tiếng Anh) A01 2019: 20.35
2018: 18.1
29 7480108A Công nghệ kỹ thuật máy tính (Chất lượng cao tiếng Anh) D01 2019: 20.35
2018: 18.1
30 7480108A Công nghệ kỹ thuật máy tính (Chất lượng cao tiếng Anh) D90 2019: 20.35
2018: 18.1
Mã trường: SPK
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201C CN thông tin (Chất lượng cao tiếng Việt) A00 2019: 27.63
2 7480201C CN thông tin (Chất lượng cao tiếng Việt) A01 2019: 27.63
3 7480201C CN thông tin (Chất lượng cao tiếng Việt) D01 2019: 27.63
4 7480201C CN thông tin (Chất lượng cao tiếng Việt) D90 2019: 27.63
5 7480201A CN thông tin (Chất lượng cao tiếng Anh) A00 2019: 27.54
6 7480201A CN thông tin (Chất lượng cao tiếng Anh) A01 2019: 27.54
7 7480201A CN thông tin (Chất lượng cao tiếng Anh) D01 2019: 27.54
8 7480201A CN thông tin (Chất lượng cao tiếng Anh) D90 2019: 27.54
9 7480108A Công nghệ kỹ thuật máy tính (Chất lượng cao tiếng Anh) A00 2019: 27.23
10 7480108A Công nghệ kỹ thuật máy tính (Chất lượng cao tiếng Anh) A01 2019: 27.23
11 7480108A Công nghệ kỹ thuật máy tính (Chất lượng cao tiếng Anh) D01 2019: 27.23
12 7480108A Công nghệ kỹ thuật máy tính (Chất lượng cao tiếng Anh) D90 2019: 27.23
13 7480108C Công nghệ kỹ thuật máy tính (Chất lượng cao tiếng Việt) A00 2019: 27
14 7480108C Công nghệ kỹ thuật máy tính (Chất lượng cao tiếng Việt) A01 2019: 27
15 7480108C Công nghệ kỹ thuật máy tính (Chất lượng cao tiếng Việt) D01 2019: 27
16 7480108C Công nghệ kỹ thuật máy tính (Chất lượng cao tiếng Việt) D90 2019: 27

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM để dự thi năm 2020 với nhóm ngành nhóm ngành Công nghệ thông tin - Tin học

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!