Danh sách trường ĐH, CĐ đào tạo tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Đại Nam

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Đại Nam

Mã trường: DDN
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00 2021: 15
2020: 15
2 7340301 Kế toán A01 2021: 15
2020: 15
2019: 15
3 7340301 Kế toán C14 2021: 15
2020: 15
2019: 15
4 7340301 Kế toán D01 2021: 15
2020: 15
2019: 15
5 7340301 Kế toán A10 2019: 15
Mã trường: DDN
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00 2021: 18
2 7340301 Kế toán A01 2021: 18
3 7340301 Kế toán C14 2021: 18
4 7340301 Kế toán D01 2021: 18

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Đại Nam để dự thi năm 2022 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247