Danh sách trường ĐH, CĐ đào tạo tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Phương Đông

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Phương Đông

Mã trường: DPD
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00 2021: 14
2020: 14
2019: 14
2 7340301 Kế toán A01 2021: 14
2020: 14
2019: 14
3 7340301 Kế toán D01 2021: 14
2020: 14
2019: 14
4 7340301 Kế toán D02 2019: 14
5 7340301 Kế toán D03 2019: 14
6 7340301 Kế toán D04 2019: 14
7 7340301 Kế toán D05 2019: 14
8 7340301 Kế toán D06 2019: 14
9 7340301 Kế toán D26 2019: 14
10 7340301 Kế toán D27 2019: 14
11 7340301 Kế toán D28 2019: 14
12 7340301 Kế toán D29 2019: 14
13 7340301 Kế toán D30 2019: 14
Mã trường: DPD
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00 2021: 6
2019: 18
2 7340301 Kế toán A01 2021: 6
2019: 18
3 7340301 Kế toán D01 2021: 6
2019: 18
4 7340301 Kế toán D02 2019: 18
5 7340301 Kế toán D03 2019: 18
6 7340301 Kế toán D04 2019: 18
7 7340301 Kế toán D05 2019: 18
8 7340301 Kế toán D06 2019: 18
9 7340301 Kế toán D26 2019: 18
10 7340301 Kế toán D27 2019: 18
11 7340301 Kế toán D28 2019: 18
12 7340301 Kế toán D29 2019: 18
13 7340301 Kế toán D30 2019: 18

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Phương Đông để dự thi năm 2022 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247