Danh sách trường ĐH, CĐ đào tạo tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội

Mã trường: FBU
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán tài chính A00 2021: 18
2020: 18
2 7340301 Kế toán tài chính A01 2021: 18
2020: 18
3 7340301 Kế toán tài chính D01 2021: 18
2020: 18
4 7340301 Kế toán tài chính C04 2021: 18
2020: 18

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội để dự thi năm 2022 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247