Danh sách trường ĐH, CĐ đào tạo tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Mã trường: GHA
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00 2021: 25.5
2020: 23.55
2 7340301 Kế toán A01 2021: 25.5
2020: 23.55
3 7340301 Kế toán D01 2021: 25.5
2020: 23.55
4 7340301 Kế toán D07 2021: 25.5
2020: 23.55
5 GHA-02 Ngành Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) A00 2019: 20.35
6 GHA-02 Ngành Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) A01 2019: 20.35
7 GHA-02 Ngành Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) D01 2019: 20.35
8 GHA-02 Ngành Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) D07 2019: 20.35
9 GHA-36 Ngành Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) A00 2019: 17.35
10 GHA-36 Ngành Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) A01 2019: 17.35
11 GHA-36 Ngành Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) D01 2019: 17.35
12 GHA-36 Ngành Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) D07 2019: 17.35
Mã trường: GHA
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán -- 2020: 25.57

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) để dự thi năm 2022 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247