Danh sách trường ĐH, CĐ đào tạo tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Lâm nghiệp

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Lâm nghiệp

Mã trường: LNH
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00 2021: 15
2020: 15
2019: 14
2 7340301 Kế toán A16 2021: 15
2020: 15
2019: 14
3 7340301 Kế toán C15 2021: 15
2020: 15
2019: 14
4 7340301 Kế toán D01 2021: 15
2020: 15
2019: 14
Mã trường: LNH
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00 2021: 18
2019: 18
2 7340301 Kế toán A16 2021: 18
2019: 18
3 7340301 Kế toán C15 2021: 18
2019: 18
4 7340301 Kế toán D01 2021: 18
2019: 18

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Lâm nghiệp để dự thi năm 2022 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247