Danh sách trường ĐH, CĐ đào tạo tất cả nhóm ngành chọn trường Học Viện Ngân Hàng

Kết quả tư vấn chọn trường: Học Viện Ngân Hàng

Mã trường: NHH
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340301 Kế toán A00 2021: 26.4
2020: 25.6
2019: 22.75
2 7340301 Kế toán A01 2021: 26.4
2020: 25.6
2019: 22.75
3 7340301 Kế toán D01 2021: 26.4
2020: 25.6
2019: 22.75
4 7340301 Kế toán D07 2021: 26.4
2020: 25.6
2019: 22.75
5 7340301_I Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh. Cấp song bằng HVNH và Đại học Sunderland) A00 2021: 24.3
2020: 21.5
2019: 20
6 7340301_I Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh. Cấp song bằng HVNH và Đại học Sunderland) A01 2021: 24.3
2020: 21.5
2019: 20
7 7340301_I Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh. Cấp song bằng HVNH và Đại học Sunderland) D01 2021: 24.3
2020: 21.5
2019: 20
8 7340301_I Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh. Cấp song bằng HVNH và Đại học Sunderland) D07 2021: 24.3
2020: 21.5
2019: 20
9 7340301_J1 Kế toán A00 2019: 22.75
10 7340301_J1 Kế toán A01 2019: 22.75
11 7340301_J1 Kế toán D01 2019: 22.75
12 7340301_J1 Kế toán D07 2019: 22.75
13 7340301_J2 Kế toán A00 2019: 22.75
14 7340301_J2 Kế toán D06 2019: 22.75
15 7340301_J2 Kế toán D23 2019: 22.75
16 7340301_J2 Kế toán D28 2019: 22.75

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Học Viện Ngân Hàng để dự thi năm 2022 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247