Danh sách trường ĐH, CĐ đào tạo tất cả nhóm ngành chọn trường Đại học Ngoại thương (Cơ sở phía Bắc )

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại học Ngoại thương (Cơ sở phía Bắc )

Mã trường: NTH
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 NTH03 Nhóm ngành (Tài chính - Ngân Hàng; Kế toán) A00 2021: 28.25
2020: 27.65
2019: 25.75
2 NTH03 Nhóm ngành (Tài chính - Ngân Hàng; Kế toán) A01 2021: 27.75
2019: 25.25
3 NTH03 Nhóm ngành (Tài chính - Ngân Hàng; Kế toán) D01 2021: 27.75
2019: 25.25
4 NTH03 Nhóm ngành (Tài chính - Ngân Hàng; Kế toán) D07 2021: 27.75
2019: 25.25
5 NTH08 Kế toán, Kinh doanh quốc tế A00 2021: 24
2019: 17
6 NTH08 Kế toán, Kinh doanh quốc tế A01 2021: 24
2019: 17
7 NTH08 Kế toán, Kinh doanh quốc tế D01 2021: 24
2019: 17
8 NTH08 Kế toán, Kinh doanh quốc tế D07 2021: 24
2019: 17

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại học Ngoại thương (Cơ sở phía Bắc ) để dự thi năm 2022 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247