Danh sách trường ĐH, CĐ đào tạo tất cả nhóm ngành chọn trường Trường Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Kết quả tư vấn chọn trường: Trường Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Mã trường: QHQ
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 QHQ02 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán A00 2021: 25.5
2020: 20.5
2019: 18.75
2 QHQ02 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán A01 2021: 25.5
2020: 20.5
2019: 18.75
3 QHQ02 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán D01 2021: 25.5
2020: 20.5
4 QHQ02 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán D03 2021: 25.5
5 QHQ02 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán D06 2021: 25.5
6 QHQ02 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán D96 2021: 25.5
2020: 20.5
7 QHQ02 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán D97 2021: 25.5
8 QHQ02 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán DD0 2021: 25.5
9 QHQ02 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán (đào tạo bằng tiếng Anh) D01 - D06 2019: 18.75
10 QHQ02 Kế toán, Phân tích và Kiểm toán (đào tạo bằng tiếng Anh) D96 - DD1 2019: 18.75

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Trường Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội để dự thi năm 2022 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247