Danh sách trường ĐH, CĐ đào tạo tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Thương Mại

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Thương Mại

Mã trường: TMA
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 TM07 Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) A00 2021: 26.6
2020: 26
2019: 23.2
2 TM07 Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) A01 2021: 26.6
2020: 26
2019: 23.2
3 TM07 Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) D01 2021: 26.6
2020: 26
2019: 23.2
4 TM07 Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) D07 2021: 26.6
2020: 26
5 TM09 Kế toán (Kế toán công) A00 2021: 26.2
2020: 24.9
2019: 22
6 TM09 Kế toán (Kế toán công) A01 2021: 26.2
2020: 24.9
2019: 22
7 TM09 Kế toán (Kế toán công) D01 2021: 26.2
2020: 24.9
2019: 22
8 TM09 Kế toán (Kế toán công) D07 2021: 26.2
2020: 24.9

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Thương Mại để dự thi năm 2022 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247