Danh sách trường ĐH, CĐ đào tạo tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Mã trường: BKA
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 IT-E7 Công nghệ Thông tin Global ICT (Chương trình tiên tiến) A00 2021: 27.85
2020: 28.38
2 IT-E7 Công nghệ Thông tin Global ICT (Chương trình tiên tiến) A01 2021: 27.85
2020: 28.38
3 IT-E6 Công nghệ Thông tin Việt-Nhật (Chương trình tiên tiến) A00 2021: 27.4
2020: 27.98
4 IT-E6 Công nghệ Thông tin Việt-Nhật (Chương trình tiên tiến) A01 2021: 27.4
2020: 27.98
5 IT-E6 Công nghệ Thông tin Việt-Nhật (Chương trình tiên tiến) D28 2021: 27.4
2020: 27.98
6 IT-LTU Công nghệ thông tin - hợp tác với ĐH La Trobe (Úc) A00 2020: 26.5
7 IT-LTU Công nghệ thông tin - hợp tác với ĐH La Trobe (Úc) A01 2020: 26.5
8 IT-VUW Công nghệ thông tin - hợp tác với ĐH Victoria Wellington (NeW Zealand) A00 2020: 25.55
9 IT-VUW Công nghệ thông tin - hợp tác với ĐH Victoria Wellington (NeW Zealand) A01 2020: 25.55

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội để dự thi năm 2023 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành