Danh sách trường ĐH, CĐ đào tạo tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Mã trường: BKA
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 IT-E7 Công nghệ Thông tin Global ICT (Chương trình tiên tiến) A00 2021: 27.85
2020: 28.38
2019: 26
2 IT-E7 Công nghệ Thông tin Global ICT (Chương trình tiên tiến) A01 2021: 27.85
2020: 28.38
2019: 26
3 IT-E6 Công nghệ Thông tin Việt-Nhật (Chương trình tiên tiến) A00 2021: 27.4
2020: 27.98
2019: 25.7
4 IT-E6 Công nghệ Thông tin Việt-Nhật (Chương trình tiên tiến) A01 2021: 27.4
2020: 27.98
2019: 25.7
5 IT-E6 Công nghệ Thông tin Việt-Nhật (Chương trình tiên tiến) D28 2021: 27.4
2020: 27.98
6 IT-LTU Công nghệ thông tin - hợp tác với ĐH La Trobe (Úc) A00 2020: 26.5
2019: 23.25
7 IT-LTU Công nghệ thông tin - hợp tác với ĐH La Trobe (Úc) A01 2020: 26.5
2019: 23.25
8 IT-LTU Công nghệ thông tin - ĐH La Trobe (Úc) D07 2019: 23.25
9 IT-VUW Công nghệ thông tin - hợp tác với ĐH Victoria Wellington (NeW Zealand) A00 2020: 25.55
2019: 22
10 IT-VUW Công nghệ thông tin - hợp tác với ĐH Victoria Wellington (NeW Zealand) A01 2020: 25.55
2019: 22
11 IT-VUW Công nghệ thông tin - ĐH Victoria (New Zealand) D07 2019: 22

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội để dự thi năm 2022 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247