Danh sách trường ĐH, CĐ đào tạo tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

Mã trường: DCN
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00 2022: 26.15
2021: 26.05
2020: 25.6
2 7480201 Công nghệ thông tin A01 2022: 26.15
2021: 26.05
2020: 25.6
Mã trường: DCN
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00 2022: 29.34
2 7480201 Công nghệ thông tin A01 2022: 29.34
Mã trường: DCN
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00 2022: 15.19
2 7480201 Công nghệ thông tin A01 2022: 15.19

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội để dự thi năm 2023 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành