Danh sách trường ĐH, CĐ đào tạo tất cả nhóm ngành chọn trường Đại học Thủ Đô Hà Nội

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại học Thủ Đô Hà Nội

Mã trường: HNM
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A01 2022: 32.38
2021: 32.25
2020: 29.2
2 7480201 Công nghệ thông tin A00 2022: 32.38
2021: 32.25
2020: 29.2
3 7480201 Công nghệ thông tin D90 2022: 32.38
2021: 32.25
2020: 29.2
4 7480201 Công nghệ thông tin D01 2022: 32.38
2021: 32.25
2020: 29.2
Mã trường: HNM
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A01 2022: 34.5
2020: 30.5
2 7480201 Công nghệ thông tin A00 2022: 34.5
2020: 30.5
3 7480201 Công nghệ thông tin D90 2022: 34.5
2020: 30.5
4 7480201 Công nghệ thông tin D01 2022: 34.5
2020: 30.5

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại học Thủ Đô Hà Nội để dự thi năm 2023 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành