Danh sách trường ĐH, CĐ đào tạo tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội

Mã trường: KCN
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin và truyền thông A00 2021: 25.75
2020: 24.75
2 7480201 Công nghệ thông tin và truyền thông A01 2021: 25.75
2020: 24.75
3 7480201 Công nghệ thông tin và truyền thông A02 2021: 25.75
2020: 24.75
4 7480201 Công nghệ thông tin và truyền thông D07 2021: 25.75
2020: 24.75
5 7480201 Công nghệ Thông tin và truyền thông A00 (Gốc) 2019: 19.05
6 7480201 Công nghệ Thông tin và truyền thông A01 (0) 2019: 19.05
7 7480201 Công nghệ Thông tin và truyền thông A02 (0) 2019: 19.05
8 7480201 Công nghệ Thông tin và truyền thông D07 (0) 2019: 19.05

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội để dự thi năm 2022 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247