Danh sách trường ĐH, CĐ đào tạo tất cả nhóm ngành chọn trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Kết quả tư vấn chọn trường: Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Mã trường: QHI
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 CN1 Công nghệ thông tin A00 2022: 29.15
2021: 28.75
2 CN1 Công nghệ thông tin A01 2022: 29.15
2021: 28.75
3 CN1 Công nghệ thông tin D01 2022: 29.15
4 CN1 Công nghệ thông tin -- 2020: 28.1
5 CN8 Khoa học máy tính A00 2022: 27.25
2021: 27.9
6 CN8 Khoa học máy tính A01 2022: 27.25
2021: 27.9
7 CN8 Khoa học máy tính D01 2022: 27.25
8 CN8 Công nghệ thông tin (CLC) -- 2020: 27
Mã trường: QHI
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 CN1 Công nghệ thông tin -- 2022: 25.5
2 CN8 Khoa học máy tính -- 2022: 24

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội để dự thi năm 2023 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành