Danh sách trường ĐH, CĐ đào tạo tất cả nhóm ngành chọn trường Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc)

Kết quả tư vấn chọn trường: Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc)

Mã trường: BVH
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00 2022: 25.55
2021: 25.9
2020: 24.6
2 7340101 Quản trị kinh doanh A01 2022: 25.55
2021: 25.9
2020: 24.6
3 7340101 Quản trị kinh doanh D01 2022: 25.55
2021: 25.9
2020: 24.6
Mã trường: BVH
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00 2020: 23.83
2 7340101 Quản trị kinh doanh A01 2020: 23.83
3 7340101 Quản trị kinh doanh D01 2020: 23.83
Mã trường: BVH
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00 2022: 23.03
2 7340101 Quản trị kinh doanh A01 2022: 23.03
3 7340101 Quản trị kinh doanh D01 2022: 23.03
Mã trường: BVH
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00 2022: 18.05
2 7340101 Quản trị kinh doanh A01 2022: 18.05
3 7340101 Quản trị kinh doanh D01 2022: 18.05
Mã trường: BVH
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00 2022: 18.05
2 7340101 Quản trị kinh doanh A01 2022: 18.05
3 7340101 Quản trị kinh doanh D01 2022: 18.05

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (Phía Bắc) để dự thi năm 2023 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành