Danh sách trường ĐH, CĐ đào tạo tất cả nhóm ngành chọn trường Học Viện Ngân Hàng

Kết quả tư vấn chọn trường: Học Viện Ngân Hàng

Mã trường: NHH
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00 2021: 26.55
2020: 25.3
2019: 22.25
2 7340101 Quản trị kinh doanh A01 2021: 26.55
2020: 25.3
2019: 22.25
3 7340101 Quản trị kinh doanh D01 2021: 26.55
2020: 25.3
2019: 22.25
4 7340101 Quản trị kinh doanh D07 2021: 26.55
2020: 25.3
2019: 22.25
5 7340101_IU Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ. Cấp song bằng HVNH và Đại học CityU) A00 2021: 25.7
2020: 23.5
2019: 20.5
6 7340101_IU Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ. Cấp song bằng HVNH và Đại học CityU) A01 2021: 25.7
2020: 23.5
2019: 20.5
7 7340101_IU Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ. Cấp song bằng HVNH và Đại học CityU) D01 2021: 25.7
2020: 23.5
2019: 20.5
8 7340101_IU Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ. Cấp song bằng HVNH và Đại học CityU) D07 2021: 25.7
2020: 23.5
2019: 20.5
9 7340101_IV Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ. HVNH cấp bằng) A00 2021: 25.7
2020: 23.5
2019: 20.5
10 7340101_IV Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ. HVNH cấp bằng) A01 2021: 25.7
2020: 23.5
2019: 20.5
11 7340101_IV Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ. HVNH cấp bằng) D01 2021: 25.7
2020: 23.5
2019: 20.5
12 7340101_IV Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ. HVNH cấp bằng) D07 2021: 25.7
2020: 23.5
2019: 20.5

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bạn có thể lựa chọn trường Học Viện Ngân Hàng để dự thi năm 2022 với nhóm ngành tất cả nhóm ngành

Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247